czwartek, 19 maja 2022

Elektroniczna skóra: Fizyk opracowuje multisensoryczny materiał hybrydowy

 Inteligentna skóra" opracowana przez Annę Marię Coclite jest bardzo podobna do ludzkiej skóry. Odczuwa ona jednocześnie ciśnienie, wilgotność i temperaturę oraz wytwarza sygnały elektroniczne. Dzięki temu możliwe jest stworzenie bardziej czułych robotów lub bardziej inteligentnych protez.

środa, 30 marca 2022

Cyfryzacja KPRM: od dziś 250 zł dofinansowania do zakupu telewizora

 W środę weszła w życie nowelizacja ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Nowelizacja przewiduje m.in. rozróżnienie kwoty dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego. W przypadku zakupu telewizora kwota dofinansowania wynosi 250 zł, natomiast w przypadku dekodera jest to 100zł.

Elektroniczna skóra: Fizyk opracowuje multisensoryczny materiał hybrydowy

 Inteligentna skóra" opracowana przez Annę Marię Coclite jest bardzo podobna do ludzkiej skóry. Odczuwa ona jednocześnie ciśnienie, wil...